Slovo předsedy KKV

Vážení přátelé, ujal jsem se vedení Kruhu na valné hromadě 28. 11. 2017, tak mi dovolte krátkou bilanci svého dvouletého působení, ke kterému dochází s vaší pomocí a přispěním. Na počátku jsem Kruh přebíral s 12 členy. Dnes je nás 30. Z toho 10 klavírníků, 9 varhanářů, 2 restaurátoři a stavitelé replik starých nástrojů, 4 ladiči, 1 opravář…

Dějiny KKV

Představení naší organizace v souvislostech se současným postavením jednotlivých oborů Náš Kruh (dále KKV) existuje jako nezávislý profesní spolek od 2. pol. 80. let, kdy došlo k postupnému uvolňování politických poměrů v zemi. Od roku 1990 je zapsán. Opraváři klávesových nástrojů (se nepodíleli na výrobě nástrojů ve fabrikách) tehdy měli důvod vytvořit si vlastní zastřešující orgán, aby…