Slovo předsedy KKV

Vážení přátelé,

ujal jsem se vedení Kruhu na valné hromadě 28. 11. 2017, tak mi dovolte krátkou bilanci svého dvouletého působení, ke kterému dochází s vaší pomocí a přispěním.

Na počátku jsem Kruh přebíral s 12 členy. Dnes je nás 30. Z toho 10 klavírníků, 9 varhanářů, 2 restaurátoři a stavitelé replik starých nástrojů, 4 ladiči, 1 opravář akordeonů a 4 hudebníci. Řada našich členů zastává významné posty, například Petr Šefl v Českém muzeu hudby, Michal Bartovský jako klavírník v Rudolfinu u České filharmonie. Řada osobností z našich řad je lidí doslova polyfunkčních. To odpovídá poslání našeho spolku. Ten jakožto člen AHUVu je založen na mezioborovosti a těží z ní cenné, jinde nezískatelné know how. V posledním roce k nám přistoupilo několik výrazných osobností, které pochopily, že kultivaci našeho prostředí neudělá nikdo za nás. Členství stojí logicky čas a úsilí. Smyslem je být členem aktivním, který na sebe bere úkoly. Odtud hmatatelné výsledky naší činnosti:

V roce 2018

 • OBNOVILI JSME pravidelnou SPOLKOVOU ČINNOST, scházíme se pravidelně 4x ročně, většinou v klubovně Konzervatoře a střední školy Jana Deyla v Praze (dále jen KJD) díky porozumění ředitelky Naděždy Ostřanské a celého vedení školy.
 • Uskutečnili jsme 1. ZÁJEZD do fabrik August Förster, Herman Eule Orgelbau, navštívili Budyšín (seznámení s lužickou kulturou) a Jiříkov. V libereckém muzeu jsme vyposlechli přednášku a shlédli sbírku automatofonů.
 • Uspořádali jsme 1. seminář na téma Opřádání basových strun u Radka Jirouta.
 • Iniciovali jsme OTEVŘENÍ OBORU KLAVÍRNÍK (opravář klavírů) na KJD – díky zásadní spolupráci s vedením školy se podařilo zřízení tohoto oboru v rekordně krátkém čase.
 • Zahájili jsme PUBLIKAČNÍ ČINNOST a zřídili ARCHIV oborových písemností, které jsme začali shromažďovat.
 • Vznikly internetové stránky Kruhu.

V roce 2019

 • Na OBOR KLAVÍRNÍK nastoupili od září první dva adepti, zajistili jsme jim pedagogické vedení, jehož se ujali Michal Bartovský a Daniel Vavrla. Na zkoušky konané v lednu 2020 jsou zatím přihlášeni 3 adepti a další se mohou stále hlásit, rozhoduje zájem. Na obor ladič se zatím hlásí 8 adeptů, místo je pro 5 z nich.
 • Sešli jsme se na PRAVIDELNÝCH SCHŮZÍCH a zařídili mnoho dalšího:
 • 2. ZÁJEZD do fabrik Detoa, C. Bechstein a Blüthner, navštívili jsme muzeum hudebních nástrojů v Lipsku, kde stojí jedno ze tří dochovaných pian od B. Cristoforiho na světě, navštívili významné bachovské varhany v Strömthalu a velké romantické v Mittweidě.
 • Uspořádali jsme úvodní setkání nad VARHANÁŘSKOU problematikou následované 1. PANELOVOU DISKUSÍ, která trvala přes 6 hodin čistého času. Zúčastnilo se jí 24 lidí, z toho 13 varhanářů, 7 organologů (ze všech deseti) a další lidé z oboru, z toho členů našeho spolku bylo 8.

Tato schůze není dosud zpracovaná, dojde k tomu mezi letošními vánočními svátky a Silvestrem, v lednu bude text k dispozici.

 • ODBORNÉ SEMINÁŘE – uskutečnilo se jich pět
 • Aplikace elektriky v píšťalových varhanách – Ing. Vl. Benda
 • Úvod do intonace klavírů – Marcel Novák (C. Bechstein Europe)
 • Úvod do ladění cembal – Petr Šefl
 • Klížení kladívek – Matthias Stöckle (Renner) – třídenní seminář
 • Restaurování klavichordu – Jan Bečička
 • Proběhla prvotní VÝSTAVA NÁSTROJŮ členů Kruhu v Pianotéce
 • Pokračovala PUBLIKAČNÍ ČINNOST (pravidelné články Jakuba Zahradníka v Hudebních rozhledech a časopise Europiano) a ARCHIV dnes čítá již asi 40 položek.
 • Vzniklo logo kruhu.

V roce 2020 máme v plánu

 • Získávat vhodné adepty pro obory klavírník a ladič na KJD, zvýšit ladičskou úroveň
 • Podpořit varhanářskou školu v Krnově formou seminářů našich členů
 • V součinnosti s firmou Delicia bychom rádi zahájili výuku oprav harmonik
 • Uskutečníme 3. zájezd do zahraničí po významných klavírních fabrikách, varhanářských dílnách a muzeích – tentokrát směr Bayreuth, Norimberk
 • Po zkušenostech z minula máme naplánované další odborné akce, např.
 • Praktický víkendový intonérský seminář s Marcelem Novákem
 • Regulace mechanik problematických nástrojů s Matthiasem Stöcklem
 • Oprava resonanční desky, resonanční lak a repliky znaků
 • Od moderního cembala k replice
 • 2. Varhanářská panelová diskuse otevírající ožehavá témata oboru s cílem je řešit
 • Začneme s reflektováním významných počinů našich členů, které odměníme

…a mnoho dalšího

Máte-li dojem, že se chcete dozvědět více, neváhejte, objednejte se a přijďte mezi nás.

Nejbližší schůze našeho kruhu se koná na KJD v pondělí 9. března od 10 do 13,30 hodin.

Přeji vám požehnané svátky a úspěšné vykročení do Nového roku,

váš Jakub Zahradník.