O nás

KRUH KV -(ve zkratce Kruh klavírníků a varhanářů – KKV), nezávislý profesní spolek založený v roce 1990, člen Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV).

Kdo jsme:
KRUH KLAVÍRNÍKŮ A VARHANÁŘŮ Z.S. (IČO: 02417545)

Našimi členy jsou převážně aktivní profesionálové. Zejména, jak z názvu vyplývá, klavírníci (tedy opraváři klavírů) a ladiči, varhanáři (opraváři varhan), stavitelé klavírů, varhan, cembal, replik historických nástrojů. Rovněž jsou mezi námi odborníci z řad obchodníků s klávesovými nástroji, spisovatelé teoretických a populárně naučných statí a knih, klavíristé, varhaníci, skladatelé, učitelé a významní znalci. Všichni ti, které spojuje celoživotní zájem o obor a péče o jeho úroveň. Našimi členy také mohou být výrobny nástrojů, dílny, školy a kulturní instituce. Čestnými členy pak významné osobnosti a emeritní členové.

Členství
Členství je vázáno na doporučení a podmíněno působením v oboru – práce adepta musí být členům známa a ti pro jeho členství na návrh hlasují.

Platí se roční členský příspěvek. Schůzky probíhají 4x ročně, mezi jednotlivými schůzkami se předpokládá samostatná činnost jednotlivých členů ve prospěch spolku dle zadaných úkolů, které se na schůzkách vyhodnocují. Hlavním smyslem členství ve spolku je aktivita, neboť nikdo jiný než aktivní členové tuto práci navíc nevykoná. Činnost je vykonávána bezplatně. Členům jsou k dispozici odborné statě obsahující know-how, které se na schůzkách distribuují a dále různé archivní materiály. Členové jsou zvýhodněni na akcích spolku.

Co děláme

Ve spolku se věnujeme palčivým otázkám našeho oboru. Podpoře jeho úrovně, shromažďování vědomostí a udržování kontinuity. Účastníme se důležitých akcí doma i ve světě, sami některé pořádáme. Snažíme se zvládnout raději menší počet věcí, zato důsledně.

V současné době se věnujeme těmto tematům:

– Podpora zájemců o obor – a Aktualitách najdete informace o studijním oboru KLAVÍRNÍK, který se otevírá na Konzervatoři a střední škole Jana Deyla v Praze.

– Pořádání mezinárodních zájezdů do výroben hudebních nástrojů, důležitých dílen, muzeí apod.

– Organizace seminářů pro profesionály, studenty a zájemce z řad odborné veřejnosti.

– Publikování a archivace. Členové mají k dispozici náš rostoucí archiv.

– Utužování členské základny. Snažíme se vyjít vstříc rozdílným požadavkům našich členů.