Výjezdní zasedání Kruhu klavírníků a varhanářů ve SVĚTĚ KLAVÍRŮ u hostitele p. Berčíka

výjezdní zasedání KKV ve dnech 15. – 17. X. 2021 program vstupné: přednášející zdarma, členové KKV a studenti 250,- Kč, ostatní 500,- Kč upozornění: v případě většího počtu zájemců budou body 1, 2, 3 a 7 programu probíhat v turnusech počet účastníků je omezen na 40 vzhledem k omezení stravovacích a ubytovacích kapacit v kraji je nutno se přihlásit…

Panelová diskuse O varhanářství v českých zemích

OBSAH: Poznámka: Předpokládáme, že naše panelová diskuse bude trvat několik let. Proto jsou její zápisy seřazeny chronologicky od přítomnosti do minulosti. Z toho důvodu starší oddíl 0/ je řazen za mladším oddílem 1/ atd… 1/ Panelová diskuse konaná dne 27. 6. 2019 na KJD                      Pozvánka, úvod                                                                                                         Odpověď pana Marka…

Nové logo Kruhu

Představujeme vám logo našeho Kruhu. Jeho autorem je Dan Friedlaender ze studia FRVR.  http://frvr.cz/

Dějiny KKV

Představení naší organizace v souvislostech se současným postavením jednotlivých oborů Prehistorie našeho Kruhu sahá až roku 1960. Podle vyjádření Karla Vávry, předsedy Kruhu umělců houslařů (z prosince 2019), byla historie našeho Kruhu spojená právě s houslaři. Ti se domohli v roce 1958 uznání, že jsou umělci-autoři. Aby byli nějak oficiálně organizováni, tak byli začleněni do…

Slovo předsedy KKV

Vážení přátelé, ujal jsem se vedení Kruhu na valné hromadě 28. 11. 2017, tak mi dovolte krátkou bilanci svého dvouletého působení, ke kterému dochází s vaší pomocí a přispěním. Na počátku jsem Kruh přebíral s 12 členy. Dnes je nás 30. Z toho 10 klavírníků, 9 varhanářů, 2 restaurátoři a stavitelé replik starých nástrojů, 4 ladiči, 1 opravář…

Podzimní výlet na sever a do Německa

Exkurze do lužických výroben nástrojů. Na podzim 2018 jsme uspořádali dvoudenní zájezd směrem nedaleko na sever, do dávnách hájemství tradiční výroby hudebních nástrojů. Konkrétně do továrny August Förster v Lobavě (Löbau) a Hermann Eule Orgelbau v Budyšíně (Bautzen). V Budyšíně jsme také nocovali a navštívili charakteristický restaurant Wjelbik a Srbský dům. Dokonce jsme se díky…

Otevírá se obor klavírník!

Je tu první a zásadní úspěch: Vážení kolegové,máme tu informaci k otevření nového oboru – KLAVÍRNÍK – na Konzervatoři a střední škole Jana Deyla v Praze. Jak všichni víte, situace v oboru (a všech příbuzných oborech, které mám v gesci coby předseda KKV), není růžová. Nevyrůstá nám už léta dostatek nových kolegů klavírníků, varhanářů, stavitelů,…

Odborné semináře na KJD

Pod záštitou předsedy KKV Jakuba Zahradníka a ředitelky Konzervatoře a střední školy Jana Deyla Naděždou Ostřanskou se budou od letošního školního roku konat odborné semináře na půdě této školy. Předpokládají se 4 semináře za školní rok. Termíny a tematika seminářů bude upřesněna na těchto stránkách v průběhu podzimu t. r. Na semináře se může přihlásit…