Slovo předsedy KKV

Vážení přátelé, ujal jsem se vedení Kruhu na valné hromadě 28. 11. 2017, tak mi dovolte krátkou bilanci svého dvouletého působení, ke kterému dochází s vaší pomocí a přispěním. Na počátku jsem Kruh přebíral s 12 členy. Dnes je nás 30. Z toho 10 klavírníků, 9 varhanářů, 2 restaurátoři a stavitelé replik starých nástrojů, 4 ladiči, 1 opravář…

Dějiny KKV

Představení naší organizace v souvislostech se současným postavením jednotlivých oborů Náš Kruh (dále KKV) existuje jako nezávislý profesní spolek od 2. pol. 80. let, kdy došlo k postupnému uvolňování politických poměrů v zemi. Od roku 1990 je zapsán. Opraváři klávesových nástrojů (se nepodíleli na výrobě nástrojů ve fabrikách) tehdy měli důvod vytvořit si vlastní zastřešující orgán, aby…

Podzimní výlet na sever a do Německa

Exkurze do lužických výroben nástrojů. Na podzim 2018 jsme uspořádali dvoudenní zájezd směrem nedaleko na sever, do dávnách hájemství tradiční výroby hudebních nástrojů. Konkrétně do továrny August Förster v Lobavě (Löbau) a Hermann Eule Orgelbau v Budyšíně (Bautzen). V Budyšíně jsme také nocovali a navštívili charakteristický restaurant Wjelbik a Srbský dům. Dokonce jsme se díky…

Otevírá se obor klavírník!

Je tu první a zásadní úspěch: Vážení kolegové,máme tu informaci k otevření nového oboru – KLAVÍRNÍK – na Konzervatoři a střední škole Jana Deyla v Praze. Jak všichni víte, situace v oboru (a všech příbuzných oborech, které mám v gesci coby předseda KKV), není růžová. Nevyrůstá nám už léta dostatek nových kolegů klavírníků, varhanářů, stavitelů,…

Odborné semináře na KJD

Pod záštitou předsedy KKV Jakuba Zahradníka a ředitelky Konzervatoře a střední školy Jana Deyla Naděždou Ostřanskou se budou od letošního školního roku konat odborné semináře na půdě této školy. Předpokládají se 4 semináře za školní rok. Termíny a tematika seminářů bude upřesněna na těchto stránkách v průběhu podzimu t. r. Na semináře se může přihlásit…