O nás

1. prodejní výstava klavírů

Zveme vás do Pianotéky na

  1.   P R O D E J N Í     V Ý S T A V U

Kruhu klavírníků a varhanářů při AHUV

sestávající z pian, klavichordů, harmonia a příslušenství

z dílen M. Bartovského, Bečičky & Hüttla & Šefla,  J. Gadase, M. Hegera, V. Pavlíka, M. Raka, D. Vavrly,  L. Rosívače, P. Srpa a S. Zábrodského

s přispěním J. Doudy, T. Fučíka, F. Homolky, H. Jakoubkové, R. Jirouta, M. Pindela, V. Schneidera, L. Šíra, K. Šírové a M. Votápka

výstava potrvá do vyprodání skladů

PIANOTÉKA ZAHRADNÍK, Ke Krči 2, Praha 4

otevřeno PO, ST, PÁ 14,30 – 18,30

www.pianoteka.cz  –  www.kruhkv.cz – www.ahuv.cz

KRUH KV -(ve zkratce Kruh klavírníků a varhanářů – KKV), nezávislý profesní spolek založený v roce 1990, člen Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV).

Kdo jsme:
KRUH KLAVÍRNÍKŮ, VARHANÁŘŮ, STAVITELŮ A RESTAURÁTORŮ KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

Našimi členy jsou převážně aktivní profesionálové. Zejména, jak z názvu vyplývá, klavírníci (tedy opraváři klavírů) a ladiči, varhanáři (opraváři varhan), stavitelé klavírů, varhan, cembal, replik historických nástrojů. Rovněž jsou mezi námi odborníci z řad obchodníků s klávesovými nástroji, spisovatelé teoretických a populárně naučných statí a knih, klavíristé, varhaníci, skladatelé, učitelé a významní znalci. Všichni ti, které spojuje celoživotní zájem o obor a péče o jeho úroveň. Našimi členy také mohou být výrobny nástrojů, dílny, školy a kulturní instituce. Čestnými členy pak významné osobnosti a emeritní členové.

Členství
Členství je vázáno na doporučení a podmíněno působením v oboru – práce adepta musí být členům známa a ti pro jeho členství na návrh hlasují.

Platí se roční členský příspěvek. Schůzky probíhají 4x ročně, mezi jednotlivými schůzkami se předpokládá samostatná činnost jednotlivých členů ve prospěch spolku dle zadaných úkolů, které se na schůzkách vyhodnocují. Hlavním smyslem členství ve spolku je aktivita, neboť nikdo jiný než aktivní členové tuto práci navíc nevykoná. Činnost je vykonávána bezplatně. Členům jsou k dispozici odborné statě obsahující know-how, které se na schůzkách distribuují a dále různé archivní materiály. Členové jsou zvýhodněni na akcích spolku.