Úvod

Vítejte na stránkách Kruhu klavírníků a varhanářů!

Kruh klavírníků a varhanářů (ve zkratce Kruh KV nebo také KKV) je nezávislý profesní spolek založený v roce 1990. KKV je také dlouholetým členem Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV).

Členy KKV jsou aktivní profesionálové z různých koutů ČR i SR, kteří dlouhodobě působí v oborech klavírník (opravář klavírů), ladič klavírů, varhanář (opravář varhan), stavitel klavírů, stavitel varhan, stavitel cembal a replik historických nástrojů.

Rovněž jsou mezi námi odborníci z řad obchodníků s klávesovými nástroji, spisovatelé teoretických a populárně naučných statí a knih, klavíristé, varhaníci, skladatelé, učitelé a významní znalci. Všichni ti, které spojuje celoživotní zájem o obor a péče o jeho úroveň. Našimi členy také mohou být výrobny hudebních nástrojů, dílny, školy a kulturní instituce. Čestnými členy pak významné osobnosti a emeritní členové.

Ve spolku se věnujeme palčivým otázkám jednotlivých oborů, rozvoji a podpoře jejich úrovně, shromažďování vědomostí a udržování kontinuity. Účastníme se důležitých akcí doma i ve světě, sami některé pořádáme.

V současné době se aktivně věnujeme těmto tématům:

– Podpora zájemců o jednotlivé obory pro zachování kontinuity těchto oborů do budoucích let.

– Pořádání mezinárodních zájezdů do výroben hudebních nástrojů, důležitých dílen, muzeí apod.

– Organizace seminářů pro profesionály, studenty a zájemce z řad odborné veřejnosti.

– Publikování a archivace. Členové mají k dispozici náš rostoucí archiv.

– Utužování členské základny. Snažíme se vyjít vstříc rozdílným požadavkům našich členů.


Členství v Kruhu je vázáno na doporučení a podmíněno působením v oboru – práce adepta musí být členům známa a ti pro jeho členství na návrh hlasují.

Platí se roční členský příspěvek. Schůzky probíhají 4x ročně, mezi jednotlivými schůzkami se předpokládá samostatná činnost jednotlivých členů ve prospěch spolku dle zadaných úkolů, které se na schůzkách vyhodnocují. Hlavním smyslem členství ve spolku je aktivita, neboť nikdo jiný než aktivní členové tuto práci navíc nevykoná. Činnost je vykonávána bezplatně. Členům jsou k dispozici odborné statě obsahující know-how, které se na schůzkách distribuují a dále různé archivní materiály. Členové jsou zvýhodněni na akcích spolku.