Platforma pro výřezy

(výstupy videokonference sekce varhanářů a teoretiků) PETR KOUKAL Několik slov úvodem i závěrem. V posledních letech se významně prohloubil zájem varhanářů střední a mladé generace o zásadní záležitosti při restaurování varhan a jejich zvuku. Ukazuje se, že dvěma klíčovými oblastmi je problematika píšťalových výřezů a vpichů na jádrech píšťal, kde by rozhodující slovo měli mít…

První pražští maturanti oboru klavírník

Před pěti léty vznikl nápad otevřít obor klavírník (opravář klavírů) na Deylově konzervatoři a střední škole v Praze. Vzdor pochybovačům se věci daly rychle do pohybu a dnes, jak mávnutím kouzelného proutku, školu opustili první dva maturanti. Nastoupili hned do dílny Pianotéky našeho předsedy Jakuba Zahradníka. V dalších čtyřech ročnících se nachází adeptů tohoto řemesla…

Výsledky mimořádné valné hormady KKV

V pátek 16. června 2023 proběhla na KJD mimořádná valná hromada Kruhu klavírníků a varhanářů. Zúčastnilo se jí 25 členů a tři hosté, kteří byli posléze přijati za řádné členy. Bylo především potřeba zvolit nové místopředsedy, vedoucí jednotlivých sekcí. Své posty obhájili Jan Kocum coby místopředseda za akordeonáře a Vladimír Profous za teoretiky. Ke změně…

Letošní podzimní zájezd

Ve dnech 20. – 22. října 2022 pořádá náš Kruh klavírníků a varhanářů další zájezd. Tentokrát se podíváme do firem Steingraeber & Söhne v Bayreuthu a J. C. Neupert  v Bamberku. Zde si prohlédneme nejenom provozy obou manufaktur, ale budeme moci diskutovat s lidmi z obou firem. Navštívíme rovněž světoznámou wagnerovskou operu v Bayreuthu a…

Klavírista a muzikolog Ziad Kreidy v ČR

Ziad Kreidy, muzikolog, klavírista a skladatel. Začal studovat hru na klavír v 1982 na Kaslik School of Music. V roce 1991 vyhrál  národní soutěž v Libanonu a francouzská vláda mu nabídla stipendium. Ve Francii získal řadu ocenění, doktorát PhD v hudební vědě, ceny v komorní hře, hudební analýze a hudební teorii a různá oceněni i…

PŘEHLED ČINNOSTI KRUHU

Rok 2018 podařilo se obnovit pravidelnou činnost – 3 schůze a zájezddo Löbau (Förster), Budyšína (Herman Eule Orgelbau) a Liberce (muzeum automatofonů) zajištěno otevření oboru klavírník na KJD od následujícího školního roku vznikly internetové stránky www.kruhkv.cz počet členů: na začátku roku 12, na konci 25 Rok 2019 pokračovala pravidelná činnost Kruhu – 3 schůze a…

Seznamte se s novým vedením KKV a jeho programem a fungováním

Dne 1. dubna 2022 proběhla na Deylově konzervatoři valná hromada, která si zvolila nejen nové vedení, ale také program na příští čtyři roky. 1/ ŘÍZENÍ Předsednický post obhájil Jakub Zahradník. Nově se o jednotlivé obory budou starat jeho místopředsedové v tomto složení: Marek Vorlíček – varhanářská sekce, Jan Kocum – sekce klavírníků a akordeonářů, Petr…

Výjezdní zasedání Kruhu klavírníků a varhanářů ve SVĚTĚ KLAVÍRŮ u hostitele p. Berčíka

výjezdní zasedání KKV ve dnech 15. – 17. X. 2021 program vstupné: přednášející zdarma, členové KKV a studenti 250,- Kč, ostatní 500,- Kč upozornění: v případě většího počtu zájemců budou body 1, 2, 3 a 7 programu probíhat v turnusech počet účastníků je omezen na 40 vzhledem k omezení stravovacích a ubytovacích kapacit v kraji je nutno se přihlásit…

Panelová diskuse O varhanářství v českých zemích

OBSAH: Poznámka: Předpokládáme, že naše panelová diskuse bude trvat několik let. Proto jsou její zápisy seřazeny chronologicky od přítomnosti do minulosti. Z toho důvodu starší oddíl 0/ je řazen za mladším oddílem 1/ atd… 1/ Panelová diskuse konaná dne 27. 6. 2019 na KJD                      Pozvánka, úvod                                                                                                         Odpověď pana Marka…

Nové logo Kruhu

Představujeme vám logo našeho Kruhu. Jeho autorem je Dan Friedlaender ze studia FRVR.  http://frvr.cz/

Dějiny KKV

Představení naší organizace v souvislostech se současným postavením jednotlivých oborů Prehistorie našeho Kruhu sahá až roku 1960. Podle vyjádření Karla Vávry, předsedy Kruhu umělců houslařů (z prosince 2019), byla historie našeho Kruhu spojená právě s houslaři. Ti se domohli v roce 1958 uznání, že jsou umělci-autoři. Aby byli nějak oficiálně organizováni, tak byli začleněni do…

Slovo předsedy KKV

Vážení přátelé, ujal jsem se vedení Kruhu na valné hromadě 28. 11. 2017, tak mi dovolte krátkou bilanci svého dvouletého působení, ke kterému dochází s vaší pomocí a přispěním. Na počátku jsem Kruh přebíral s 12 členy. Dnes je nás 30. Z toho 10 klavírníků, 9 varhanářů, 2 restaurátoři a stavitelé replik starých nástrojů, 4 ladiči, 1 opravář…

Podzimní výlet na sever a do Německa

Exkurze do lužických výroben nástrojů. Na podzim 2018 jsme uspořádali dvoudenní zájezd směrem nedaleko na sever, do dávnách hájemství tradiční výroby hudebních nástrojů. Konkrétně do továrny August Förster v Lobavě (Löbau) a Hermann Eule Orgelbau v Budyšíně (Bautzen). V Budyšíně jsme také nocovali a navštívili charakteristický restaurant Wjelbik a Srbský dům. Dokonce jsme se díky…

Otevírá se obor klavírník!

Je tu první a zásadní úspěch: Vážení kolegové,máme tu informaci k otevření nového oboru – KLAVÍRNÍK – na Konzervatoři a střední škole Jana Deyla v Praze. Jak všichni víte, situace v oboru (a všech příbuzných oborech, které mám v gesci coby předseda KKV), není růžová. Nevyrůstá nám už léta dostatek nových kolegů klavírníků, varhanářů, stavitelů,…