Výjezdní zasedání Kruhu klavírníků a varhanářů ve SVĚTĚ KLAVÍRŮ u hostitele p. Berčíka

výjezdní zasedání KKV ve dnech 15. – 17. X. 2021

program

vstupné: přednášející zdarma, členové KKV a studenti 250,- Kč, ostatní 500,- Kč

upozornění: v případě většího počtu zájemců budou body 1, 2, 3 a 7 programu probíhat v turnusech

počet účastníků je omezen na 40

vzhledem k omezení stravovacích a ubytovacích kapacit v kraji je nutno se přihlásit na jednotlivé chody a noclehy závazně předem, bez možnosti storna!!!

zajišťujeme pouze vyznačené „společné večeře a společné obědy“

přihlaste se proto co nejdříve a závazně u Vlasty Pavlíka, tel. 737515015, piano.pavlik@seznam.cz

PÁTEK ————————————————————————————————————-

VYŠKOV – Svět klavírů

příjezd, akreditace od 15h

1/ 16 h Jiří Berčík – seznámení s muzeem a prohlídka exponátů

2/ 17 h Vít Bébar – představení cembal z jeho dílny

ubytování

20 h společná večeře

SOBOTA ———————————————————————————————————-

snídaně

3a/ 10 h Jan Bečička – přednáška o restaurování s ukázkami na exponátech

3b/ 10 h Vít Bébar – představení cembal (pro ty, kteří to nestihli v pátek)

13 h společný oběd

4/ 14 h výjezd s Ivanem Bokem a Pavlem Barbořákem na varhany v Prostějově, Dubu na Moravě a v Nezamyslicích

5/ 14-18 h – pro ty, kteří nepojedou na varhany, speciální program ve Světě klavírů (komentovaná prohlídka detailně u jednotlivých exponátů)

19 h společná večeře

NEDĚLE ———————————————————————————————————

snídaně

přejezd 60 km

LITOVEL

9,30 h Kostel sv. Marka – mše, hraje B. Mettler

6/ 10,30 h prohlídka varhan u sv. Marka s Borisem Mettlerem

7/ 12 h Muzeum akordeonů – vč. hudebního předvedení nástrojů – zařizuje Jan Kocum

společný oběd

přejezd 10 km

BÍLSKO

8/ 15 h varhanářská dílna Dlabal-Mettler – představení dílny

9/ 16 h varhanářská panelová diskuse (vstup na tuto akci není zpoplatněn), ukončení 19 h