Odborné semináře na KJD

Pod záštitou předsedy KKV Jakuba Zahradníka a ředitelky Konzervatoře a střední školy Jana Deyla Naděždou Ostřanskou se budou od letošního školního roku konat odborné semináře na půdě této školy. Předpokládají se 4 semináře za školní rok. Termíny a tematika seminářů bude upřesněna na těchto stránkách v průběhu podzimu t. r. Na semináře se může přihlásit i odborná veřejnost až do naplnění kapacity toho kterého semináře.

Podrobnosti a přihlášky získáte u zástupce ředitelky Jiřího Churáčka,

e-mail: ………………

telefon: …………….